Celosvětový úklidový den

V úterý 4. září se v pražském Podolí sešlo několik desítek dobrovolníků, aby společně uklidili nábřeží Vltavy, část z nich čistila řeku z paddleboardů. Touto akcí se snažili upozornit na konání Celosvětového úklidového dne, který proběhne v sobotu 15. září ve více než 150 zemích po celém světě. Akce v Podolí se zúčastnili i zástupci OSN, Povodí Vltavy a Ministerstva životního prostředí.

Cílem Celosvětového úklidového dne není jen uklidit pláže, lesy, řeky a města. Ale také nastartovat v globálním měřítku diskusi o současném neudržitelném způsobu nakládání s odpady a v prvé řadě jednorázovými plasty. Hnutí Let’s Do It  se zrodilo v Estonsku v roce 2008, kdy 50 000 lidí vyčistilo celou zemi během pouhých pěti hodin! Od té doby se akční model – jedna země za jeden den – rozšířil po celém světě.

Výsledky této skvělé iniciativy budou okamžité – čistá příroda i ulice obcí a měst, kontejnery naplněné tunami odpadků, miliony zapojených dobrovolníků. Aby se ale odpad do ulic a do přírody nevracel, musí se změnit celkový přístup společnosti k této problematice. V Evropské komisi se aktuálně připravuje návrh nové legislativy s cílem zredukovat použití jednorázových plastů. A i u nás vznikají iniciativy, které nabízejí možnost řešení každému, kdo má zájem s tím něco udělat. Jednou z reakcí na enormní množství odpadu vzniklého z použitého jednorázového nádobí je aktivita pod záštitou Ministerstva životního prostředí s názvem #dostbyloplastu.

Přidejte se k dobrovolnické základně v Česku a podpořte tak úklidovou vlnu, která proběhne od Nového Zélandu po Havaj! Více informací na stránkách celosvetovyuklid.cz nebo uklidmecesko.cz.

  Zaslat.cz