Svijany budou vařit pivo ze sluneční energie

Pivovar Svijany nově vaří pivo i za pomoci solární energie. V lednu podepsal smlouvu o díle se společností SOLEK, která začne na konci února na střechy pivovarských objektů ve Svijanech instalovat bezmála 1000 kusů solárních panelů s očekávaným ročním výkonem kolem 440 MWh. Pivovar ze slunce pokryje zhruba 7 % své celkové spotřeby elektrické energie.

Produkce elektrické energie pomocí solární panelů velmi vhodně zapadá do naší filozofie udržitelné výroby. Už před více než deseti lety jsme při modernizaci čistírny odpadních vod vybudovali v pivovaru bioplynovou stanici a provozujeme i kogenerační jednotky. Nezanedbatelný je ovšem také ekonomický rozměr projektu: výroba piva patří k energeticky náročným odvětvím a loni byla výrazně postižena zdražením energií, takže jsme intenzivně hledali další možnosti úspor v této oblasti,“ řekl ředitel Pivovaru Svijany Roman Havlík. „Provoz fotovoltaických zdrojů budeme po instalaci panelů průběžně vyhodnocovat z hlediska objemu vyrobené elektřiny, sezónních a denních výkyvů. Výhledově pak plánujeme nahradit alternativními zdroji až dvacet procent celkové spotřeby elektřiny v pivovaru,“ dodal.

Pivo ze sluneční energie

Díky nám se ve Svijanech vaří pivo ze sluneční energie. Více český projekt si pro návrat SOLEKu do České republiky neumím představit. Mám z toho velkou radost. Po 13 letech nabírání zkušeností v Evropě, a hlavně v Chile, chceme uplatnit naše know-how i doma,“ uvedl Jaroslav Kříž, jednatel Střešních systémů SOLEK. „Dnes už nám nedělá problém postavit elektrárnu o výkonu 0,5 megawatt. Spolupráce s Pivovarem Svijany je přesně tím typem projektu, kterému bychom se chtěli v Česku věnovat. Naším zaměřením jsou průmyslové haly, komerční budovy nebo nemocnice. Chceme firmám a České republice pomáhat k větší energetické soběstačnosti a zdravé budoucnosti.

Pivovar Svijany si díky energii ze slunce zvýší svou energetickou soběstačnost. Vyrobená elektřina se v rámci objektu využije pouze pro vlastní spotřebu. „Pokud se pilotní projekt oběma stranám osvědčí, není vyloučeno, že by se solární panely rozšířily i na další pivovarské budovy na severu Čech,“ dodal Jaroslav Kříž.

  Zaslat.cz