Požehnaný ležák Budvaru zajistil charitě přes 200 tisíc

Již tradičně probíhal v Českých Budějovicích během adventu prodej Požehnaného ležáku Budějovického Budvaru. Pivo bylo ze zvláštní várky, kterou loni 11. září požehnal Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Smyslem projektuje získání finančních prostředků pro Diecézní charitu České Budějovice za aktivní účasti široké veřejnosti.

Prodej Požehnaného ležáku probíhal v předvánočním čase ve stánku u českobudějovické katedrály sv. Mikuláše. Během adventních dnů se prodalo více než 30 hl této speciální várky piva. Požehnaný ležák byl uvařen podle stejné receptury, jako světlý ležák Budweiser Budvar Original. Ten se vyváží do více než 70 zemí po celém světě.

„Chtěl bych poděkovat všem lidem,kteří si Požehnaný ležák koupili. Díky nim jsme vybrali 116 tisíc korun. Kvůli omezením spojených s koronavirovou krizí se jedná o nižší částku, nežv předchozích letech. Proto jsme se rozhodli částku dorovnat na 220 tisíc korun, které předáme Diecézní charitě České Budějovice,“ říká Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Dobročinný projekt Budějovického Budvaru a Biskupství českobudějovického letos proběhl již počtvrté

V uplynulých letech se díky zájmu mnoha dobrých lidí podařilo na charitativní účely získat celkem 460 tisíc korun. Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický dodává: „Loňský rok byl pro celou naši společnost velmi obtížný, ale ani COVID-19 nedokázal v lidech uhasit lásku k bližním a pocit sounáležitosti. Budějovický Budvar se zachoval opravdu velkoryse a dal nám všem krásný příklad toho, že ani v těžkých dobách nesmíme zapomínat na potřebné. Žehnám Budvaru i všem lidem, kteří se k našemu společnému dílu připojili.“

Projekt Požehnaného ležáku podporuje sociální služby a účinnější pomoc klientům Diecézní charity České Budějovice.„Děkuji Budějovickému Budvaru za podporu prostřednictvím výtěžku z dalšího ročníku Požehnaného ležáku. Velmi si vážím daru nad rámec vybrané finanční částky. Stejně jakov minulých letech použijeme finance na koordinaci dobrovolníků, kteří zvláště v této době nezastupitelně pomáhají v mnoha oblastech naší činnosti,“ říká Jiří Kohout, ředitel Diecézní charity České Budějovice.


  Zaslat.cz