Po stopách nejstarší vinné révy

Maribor s malebným historickým centrem je druhé největší město Slovinska. Rozkládá se na obou březích řeky Drávy a je významným kulturní i hospodářským centrem severovýchodní provincie Štajerska, ležící kousek od rakouských hranic. Jedním ze symbolů Mariboru je i nejstarší stále plodící réva na světě zvaná Stara trta. V roce 2004 vědci určili stáří keře na 440 let a díky tomu byla zapsána i do Guinnessovy knihy rekordů. Nejstarší vinný keř světa se pne po fasádě takzvaného „Domu Staré révy“ v přístavu řeky Drávy. V minulosti tento dům býval součástí městských hradeb. Dnes v něm sídlí muzeum vína s informačním centrem. Ačkoliv ze zdejšího kraje pochází především vína bílá jako Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Chardonnay, Muškát nebo Sauvignon, tak plodem „Stare trty“ je víno červené. Jedná se o starou místní odrůdu „Modra kavčina“ (Francké modré). Obyčejný smrtelník víno s názvem Žametna črnina, což v překladu znamená černý samet, bohužel zřejmě neochutná. Ročně se ho vyrobí nanejvýš 25 litrů a ty se rozlijí do designových čtvrtlitrových lahví, které pak slouží jako dar pro státníky a významné návštěvy.

Stara trta

Moderní odkaz staré vinné révy

Zajímavostí je, že díky historickým vazbám je možné najít odnože vzácné Staré Trty i v České republice. První odnože této staré révy můžeme obdivovat na Pražském hradě a to díky architektovi Josipu Plečnikovi. Slovinský rodák navrhl pro prvního československého prezidenta T. G. Masaryka rekonstrukci Jižní zahrady s monumentální půlkruhovou vyhlídkou na střechy Malé Strany. A vedle svých architektonických počinů pomohl zároveň budovat velmi přátelské vztahy mezi Pražským hradem a jeho rodnou zemí. Na důkaz tohoto přátelství zasadila  velvyslankyně Slovinska v září roku 2014 na Pražském hradě čtyři odnože vzácné Staré Trty. Pražský hrad na oplátku daroval městu Maribor keř odrůdy Hibernal, pocházející z Plečnikovy hradní vinice.  Keře z této vinice tvoří základ pro víno značky Pražský hrad, které se používá jako protokolární dar pro významné návštěvy, stejně jako víno ze Staré trty.

Vinice na Pražském hradu

Dalším místem v naší kotlině, kde se můžeme setkat s odnoží Staré trty jsou Cerekvice nad Bystřicí. U zdi kaple Zvěstování Panny Marie rostou štěpy Stare trty. Cerekvickým je přivezl společně s delegací vnuk místního rodáka a významného vinaře Bohuslava Skalického, který se narodil roku 1872 v Cerekvici nad Bystřicí, kde jeho otec vlastnil malé hospodářství. Vystudoval enologickou školu a vinařství studoval i na vysoké škole ve Vídni. Po studiích byl vyslán jako technický ředitel státní akce na ochranu proti révokazu do dnešního Slovinska, kde organizoval přednášky, zakládal školky vinné révy a ovocných stromků. I přesto, že neovládal jazyk a neznal ani místní poměry, strávil ve Slovinsku 26 let. Za jeho zásluhy byl tamější vládou jmenován hospodářským radou.

Víno

I na Moravě má svou stopu

Zatím poslední místo u nás, kde se nachází odnož Staré trty je archeoskanzen v obci Modrá na jihu Moravy. Zde byl keř vinné révy zasazen na jihovýchodní straně archeologického skanzenu u zdi Velmožského paláce, ten je součástí typického velkomoravského opevnění z raného středověku. V areálu skanzenu můžete navštívit také tržnici, která je součástí nově vybudovaného hotelu. V tržnici nabízí pálenky z vlastní pálenice, sušené výrobky, povidla, med nebo ovocné mošty. V komplexu budov můžete zajít na kávu do místní kavárny nebo si projít vinnou stezku, která nabízí stálou výstavu nejen slováckých vín s možností ochutnat na jednom místě až sto druhů vín.

  Zaslat.cz