Loni se vypilo o 2,4 milionu litrů lihovin méně

V Česku se v loňském roce zkonzumovalo o 2,4 milionu litrů lihovin méně ve srovnání s rokem 2019. Způsobilo to zejména opakované uzavření HORECA sektoru. Tradičně největšího odbytiště likérníků, kde se prodeje propadly až o 43 %, a také odliv turistů a zahraničních pracovníků. V maloobchodě poptávka po lihovinách stoupla o 6 %, srovnatelně s pivem, avšak o polovinu méně při porovnání s vínem (nárůst o 11 %). Celkové prodeje lihovin v České republice meziročně klesly o 4,3 %. Údaje vyplývají z průzkumu agentury Nielsen. Výsledky však nezohledňují prodeje v letištních a příhraničních obchodech s Rakouskem a Německem, kde je úbytek obdobný jako v gastronomii.

Sektor lihovin patří k jedněm z nejvíce zasažených koronavirovou pandemií. Podle agentury Nielsen se prodeje lihovin meziročně propadly o 4,3 %. Oproti roku 2019 se tak u nás vypilo o 2,4 mil. litrů lihovin méně. „Uzavření HORECA sektoru silně zasáhlo trh s lihovinami, protože v gastronomii se prodá velká část celkové spotřeby. Meziroční propad pro nás bude ještě o několik procent vyšší než udává Nielsen, jelikož nezohledňuje prodeje na letištích a v příhraničních obchodech,“ uvádí Vladimír Darebník, výkonný ředitel Unie výrobců a dovozců lihovin České republiky (UVDL ČR). Zatímco v gastronomii poptávka po lihovinách klesla o 43 %, v retailu se prodeje zvýšily o 6 %. Stejný nárůst je možno v maloobchodě dle dat Nielsenu sledovat i u piva. Nejoblíbenějším alkoholickým nápojem se však během pandemie stalo víno. V maloobchodních prodejnách se jej prodalo o 11 % více než v roce 2019.

Nižší prodeje i v závěru roku

K jedním z nejslabších měsíců patřily v loňském roce leden a únor. Během těchto měsíců se projevilo předzásobení prodejců na konci roku 2019 z důvodu významného zvýšení spotřební daně na lihoviny o 13,2 % od 1. ledna 2020. UVDL ČR dlouhodobě upozorňuje na neúměrné daňové zatížení segmentu lihovin ve srovnání s ostatními druhy alkoholických nápojů. Naopak i tradičně nejsilnější prosinec byl pro likérníky ve srovnání s prosincem 2019 o 12 % slabší. „Většina firem kvůli pandemii zrušila předvánoční večírky, restaurace navíc byly otevřené asi jen 14 dní a také hned po vánočních svátcích došlo ke zpřísnění opatření, takže i Silvestra Češi trávili komorněji než obvykle. V neposlední řadě se do poklesu prodejů promítl také odliv zahraničních turistů,“ vysvětluje Vladimír Darebník.

Spotřeba alkoholu během pandemie spíše stagnuje

Podle průzkumu agentury Ipsos, který si nechala vypracovat UVDL ČR na vzorku 1100 respondentů v listopadu 2020, spotřeba alkoholu během pandemie spíše stagnuje. 12 % respondentů alkoholické nápoje vůbec nepije. A více než polovina respondentů (51 %) uvedla, že konzumuje alkohol stále stejně jako před pandemií. Zbylé respondenty lze téměř shodně rozdělit do 2 skupin. A to skupiny, která konzumaci alkoholických nápojů snížila a skupiny, která konzumaci mírně zvýšila.

Jako hlavní důvod omezení konzumace alkoholických nápojů uvádějí účastníci výzkumu uzavření restaurací, barů a jiných stravovacích zařízení (54 %), změnu životního stylu (25 %) a teprve poté finance (18 %). „Výsledky průzkumu nám potvrdily, že Češi konzumaci alkoholických nápojů v období koronakrize nijak nezvýšili a veškeré poplašné zprávy, které je možné slyšet z různých zdrojů vycházejí z nesprávné interpretace prodejů, kdy se za směrodatný bere pouze prodej v maloobchodě, ale vůbec se neuvažuje o propadu prodejů v HORECA segmentu a jiných kanálech prodejů (například letiště, pohraniční prodeje, cash & carry atd.),“ uzavírá Vladimír Darebník.


  Zaslat.cz